SƠN KOVA LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP TRONG NHÀ K109-GOLD

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP TRONG NHÀ K109-GOLD là sơn hệ nước, trên cơ sở chất tạo màng Styrene Acrylic.
Các thành phần hóa học đặc biệt, giúp kháng lại hàm lượng kiềm trong vôi tự do của xi măng và có độ bám dính tốt.
Sơn lót nội thất K–109 được dùng làm sơn lót kháng kiềm nhằm bảo vệ và giảm tiêu hao cho lớp sơn phủ trang trí.
Thành phần
: chất tạo màng Metyl Methacrylal, chất phụ gia kháng kiềm ST-1, Titan Oxit, phụ gia hoạt tính và bổ trợ.

Định mức lý thuyết: 6,0 – 6,5 m­2/kg/ lớp, tuỳ theo bề mặt vật liệu.

Các thông số khác:

Chỉ tiêu Kết quả Phương pháp thử 
Ngoại quan Nhũ tương trắng
+ Độ mịn(μm)
+ Độ nhớt ở 25oC(KU)
+ Độ pH:
<= 25
95 ± 10
8-9
TCVN 2091 – 1993
ASTM D562
Thời gian khô: + Khô bề mặt (phút)
+ Khô toàn bộ (h )
≤ 50
≤ 1,75
TCVN 2096 – 1993
Tỷ trọng(kg/l) >1,58 ± 0,05
Độ bám dính trên lớp bê tông Điểm 1 TCVN 2097 – 1993
Độ phủ (01 lớp), (g/m2) ≤ 90 TCVN 2095 – 1993
Hàm lượng các chất không bay hơi (%) ≥ 50 TCVN 2093 – 1993
Ngâm mẫu 72 giờ trong nước cất và dd Na2CO3 5% Màng sơn bền TCVN 6934 – 2001