SƠN KOVA LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP NGOÀI TRỜI K209-GOLD

Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoài trời K209-gold là loại Sơn phủ ngoài trời, có tính kháng kiềm cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam vì đã được nhiệt đới hóa trước đó.

Sơn lót kháng kiềm K-209 thuộc loại sơn hệ nước trên cơ sở Methyl Methacrylat, được dùng làm Sơn lót cho các bề mặt ngoài trời trước khi sử dụng lớp Sơn phủ trang trí. Sơn phù hợp với mọi công trình và thích nghi với mọi bề mặt cho công trình của bạn thêm hoàn hảo.