SƠN KOVA LÓT CHỊU MÀI MÒN KL-5T-AQUA GOLD

KL5T-AQua Gold: là loại sơn gồm 3 thành phần hệ KL-5T bán bóng hỗn hợp với chế phẩm Aqua theo tỉ lệ
KL-5T:Aqua =1:1, cụ thể là:
KL-5T: Phụ gia KL5:Aqua =0,87:0,13:1 được dùng làm sơn lót chịu mài mòn. Cũng có thể được dùng để làm phẳng bề mặt thi công khi dùng với tỷ lệ KL-5T:Aqua=1:2, cụ thể là:
KL-5T:Phụ gia KL5:Aqua=0,87:0,13:2

KL5T-AQua Gold: Sử dụng trong nhà và ngoài trời cho sàn nhà, sàn công nghiệp, nơi đi lại, sân thượng, khu vui chơi,
công viên, các bể bơi, khu vực giao thông, bãi đổ xe,…

KL5T-AQua Gold: Thích ứng với nhiều loại lớp phủ. Có thể dùng làm sơn lót cho các sơn phủ hoàn thiện của các hệ
chịu mài mòn như sơn men KL-5T, W1, W2, sơn giả đá,…

KL5T-AQua Gold: Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công
và người dùng.